Text

Virksomhetsendringer


  • Det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle om arbeidsmiljølovens regler for virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse eller ikke.
  • Som utgangspunkt vil man stå overfor en virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand når en virksomhet overdras fra en arbeidsgiver til en annen.
  • Når en virksomhet eller en del av virksomhet overdras fra en arbeidsgiver til en annen, vil dette ha betydning for lønns- og arbeidsvilkårene til de arbeidstakerne som berøres av overdragelsen.
Text

Felicitas sikrer virksomhetsendringer


  • Felicitas tilbyr rådgivning for bedriftens styre og ledelse som ønsker bistand til å gjennomføre en virksomhetsendring.
  • Vi bidrar til å skape en felles situasjonsforståelse slik at bedriften kan omsette dette til en konkret handlingsplan.
  • Vi bistår i etablering av en roadmap basert på lang erfaring i slike prosesser.
  • Vi hjelper bedriften og dens ledere til å definere mål og delmål samt iverksette tiltak for å oppnå disse i henhold til roadmap.
  • Vi følger opp og kvalitetssikrer underveis slik at målene nås.
TextButton
Text

Våre kontorer:


Post og Besøksadresse Drammen:

Felicitas AS
Nedre Storgate 43
3015 Drammen

 

E-post: post@felicitas.no

Org.nr.: 819 639 892

  

Besøksadresse Oslo:

Felicitas AS
Karenslyst allè 8A Skøyen
0278 Oslo


Telefonnummer: +47 908 95 435/ +47 463 30 000

Text

Send oss en forespørsel

Form2
Navn
Name is required
Telefonnummer
Phone number is required
E-post
E-mail address is required
Forespørsel
Please write us a message. The field is required.
Send
Text

hans-erik@felicitas.no | Tlf: 463 30 000

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon