Text

Rekruttering av ledere og nøkkelpersoner - Seleksjon og kvalitetssikring


  • Vi kvalitetssikrer at bedriften får de beste kandidatene til nøkkelroller basert på lang erfaring fra rekrutteringer av tilsvarende stillinger. Vi legger stor vekt på at bedriften vil TILTREKKE de beste kandidatene.


Coaching, Rådgivning, Konflikthåndtering og Kulturbygging


  • Vi bistår med å SIKRE en positiv utvikling hos bedriftens ledere og medarbeidere i takt med bedriftens mål og visjoner.


Text

Leder- og Medarbeiderutvikling, Teamutvikling,  Prestasjonsoppnåelse


  • Vi bistår med å UTVIKLE ledere og medarbeidere, både individuelt og i grupper eller team slik at bedriften til enhver tid får det beste ut av sine ressurser.
     

Optimalisering, Nedbemanninger og Karriereveiledning


  • Vi er en aktiv støttespiller og rådgiver/coach for bedriften slik at den kan TILPASSE sin organisasjon i henhold til utvikling og potensiale for å nå sine målsettinger – på kort og lang sikt.

I'm a really pretty title

Text

hans-erik@felicitas.no | Tlf: 463 30 000

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon