Lederutvikling

Felicitas jobber for at mennesker, team og organisasjoner skal få ut sitt potensiale gjennom utvikling av ferdigheter innen kommunikasjon, relasjonsbygging og lederskap. Ledelse er trenbare ferdigheter. Lederutvikling er trening av disse ferdighetene.

Coaching

Felicitas tilbyr coaching for deg som ønsker å utvikle deg selv - enten du er leder eller medarbeider:

  • Fokusere på mål og resultater
  • Bli bevisst og tydelig
  • Løse problemer
  • Øke læring og utvikling
  • Oppnå resultater

Omstilling/ Karriereutvikling

Karriereutvikling handler sjelden om å finne den perfekte jobben, men om å finne den neste riktige jobben.  Noe av det mest sentrale i karriereutvikling handler om hva du KAN – hvem du ER – og hva du VIL.

Teamutvikling

Felicitas tilbyr teamutvikling til grupper som ønsker å øke bevissthet omkring ferdigheter og samarbeid. Deltakerne får økt bevissthet og eierskap til å ta ansvar for sitt eget bidrag til teamet.

 

Send en e-post til post@felicitas.no eller kontakt en av våre rådgivere