Omstilling/nedbemanning

Felicitas har mange års erfaring fra tilrettelegging og gjennomføring av nedbemanningsprosesser.  Vi kan vise til svært gode referanser.

 

Felicitas sikrer at medarbeidere som blir berørt av omstillingen skal oppleve å bli sett som enkeltindivid og få fokus mot nye muligheter.
Vårt utgangspunkt er at både de overtallige kandidatene og arbeidsgiver skal sitte igjen med en positiv opplevelse etter endt omstilling.
Ledelsen skal oppleve trygghet for at de personene som berøres av virksomhetens besluttede endringer blir ivaretatt på en god, profesjonell og ryddig måte.
 

 

Vi er kjent for å fleksibilitet og kan snu oss raskt rundt om nødvendig.

Karriereveiledning

Karriereveiledning handler sjelden om å finne den perfekte jobben, men om å finne den neste riktige jobben.  Noe av det mest sentrale i karriereveiledning handler om hva du KAN – hvem du ER – og hva du VIL. 

Hva som er den best mulige arbeidssituasjonen, avhenger av flere elementer:

 

  • Hvor mye ansvar ønsker jeg?
  • Hvilke arbeidsoppgaver ønsker jeg å jobbe med?
  • Hva er en god leder for meg?
  • Hvilke kollegaer ønsker jeg å jobbe med?
  • Hvor viktig er organisasjonens verdier for meg?