Om oss

Felicitas AS ble etablert i 2017 av Knut O. Christensen og Hans-Erik Maack. Begge har lang og bred erfaring med å bistå bedrifter i endringsprosesser
og organisasjonstilpasninger. Bedriftene de har bistått representerer flere bransjer, både nasjonalt og internasjonalt.

Felicitas AS leverer tjenester til bedrifter innen hele verdikjeden for å hjelpe mennesker å lykkes.

Vi skaper produktivitet gjennom glede og mestring. Vårt motto er derfor:

«Det handler om mennesker – Alltid!»

Vårt Team

Knut O. Christensen

Styreleder/Partner

E-post: knut@felicitas.no
Telefon: +47 908 95 435

Utdannelse:

 • Knut er utdannet Markedsøkonom og Coach.
 • Innen sitt fagfelt har Knut flere autorisasjoner.

Erfaring:

 • Lang erfaring som bedriftsleder med mer enn 25 år som toppleder i norske og internasjonale bedrifter.
 • Solid ledererfaring, strategisk og operativt og har vært ansvarlig for flere organisasjonsendringer, oppkjøp og etableringer av nye selskaper.
 • Bistått mange bedrifter ifm omstillingsprosesser, endringsledelse, nedbemanning, oppkjøp, virksomhetsoverdragelser, karriereutvikling og teamutvikling. 
 • Foredragsholder og instruktør innenfor hele sitt erfaringsfelt og har herigjennom mange kjente og gode referanser.
 • Mange styreverv, både som styreleder og styremedlem, også her med gode referanser.

Hans-Erik Maack

Daglig leder/Partner

E-post: hans-erik@felicitas.no
Telefon: +47 463 30 000

Utdannelse:

 • Hans-Erik er utdannet Ingeniør og Siviløkonom.
 • Et bredt spekter av sertifiseringer fra arbeidspsykologiske analyseverktøy.

Erfaring:

 • Hans-Erik har lang og bred erfaring som leder og spesialist i nasjonale og internasjonale selskaper.
 • Har siden 2006 har han spesialisert seg innen HR området og har omfattende erfaring knyttet til rekruttering, karriereveiledning, teamutvikling og coaching. 
 • Tilbyr erfaring fra nedbemanninger, herunder planlegging, implementering og karriereveiledning.
 • Bygger tillit mellom ledere og ansatte gjennom helhetlig, reflekterende og direkte kommunikasjon.
 • Bred erfaring som fra industri, Telecom og olje / gass / ingeniørtjenester.

Maja Waage

Seniorrådgiver

E-post: maja@felicitas.no
Telefon: +47 932 03 821

Utdannelse:

 • Utdannet cand. mag. fra universitet i Bergen, med blant annet jus i fagkretsen.
 • Sertifisert i testverktøy fra Cut-e.

Erfaring:

 • Maja har jobbet innenfor rekruttering og HR siden 2003 og har lang erfaring som HR-leder og spesialist i norske og internasjonale bedrifter.
 • Som rekrutteringsrådgiver har hun erfaring både fra rekrutteringsselskap og in-house, og er dreven innenfor bruk av psykometriske tester.
 • Hun har erfaring med å etablere HR-funksjon, og er god på å bygge opp og forbedre HR-prosesser. Hun har også ledet flere endringsprosesser knyttet til nedbemanning.
 • Som rådgiver tilbyr hun solid kunnskap om både det juridiske og det menneskelige aspektet ved nedbemanning og omstilling.
 • Bransjeerfaringen hennes omfatter blant annet IT, olje og gass, næringsmiddelindustri og grønn teknologi.