Det handler om mennesker - Alltid

Integritet - Kvalitet - Skreddersøm

Om selskapet

Felicitas er fremfor alt summen av spisskompetansen til våre rådgivere.  Vi kan derfor levere tjenester til bedrifter innen hele verdikjeden for å hjelpe mennesker å lykkes.  Felicitas hjelper med rekruttering for å tiltrekke de beste kandidatene ved ansettelser av medarbeidere og nøkkelpersoner.  Vi er en aktiv støttespiller og rådgiver/coach for bedriften slik at den kan tilpasse og utvikle sin organisasjon for å nå sine målsettinger – på kort og lang sikt.


Vårt utgangspunkt når vi jobber med mennesker er å skape produktivitet gjennom glede og mestring.  Samlet har vi en betydelig og relevant kompetanse innen omstilling og karriereutvikling, ansettelse av ledere og nøkkelpersoner samt individuell lederstøtte og utvikling.


Vi har hovedkontor i Oslo og løser oppdrag i og utenfor Norges grenser.