Det handler om mennesker

Integritet - Kvalitet - Skreddersøm

Om selskapet

Felicitas AS ble etablert i 2017 av Knut O. Christensen og Hans-Erik Maack. 

Selskapet leverer tjenester til bedrifter innen hele verdikjeden for å hjelpe mennesker å lykkes.

Felicitas rekrutterer de beste talentene til nøkkelroller i bedriften.  Vi er en aktiv støttespiller og rådgiver for bedriften slik at den kan tilpasse og utvikle sin organisasjon for å nå sine målsettinger – på kort og lang sikt. 

 

Vårt utgangspunkt når vi jobber med mennesker er å skape produktivitet gjennom glede og mestring. Vi har betydelig erfaring innen omstilling, karriereutvikling, rekruttering samt individuell lederstøtte og utvikling.

 

Vi har hovedkontor i Oslo og løser oppdrag i og utenfor Norges grenser.